Praktijk voor Reflexologie

Reflexzonetherapie

Wat doet Reflexzonetherapie?

Reflexzonetherapie is een zogenaamde holistische- of totaalgeneeswijze waarbij de behandeling niet alleen gericht is op een ziekteverschijnsel, maar ook op de mens in zijn geheel. Dit is duidelijk waarneembaar. Men ziet bijvoorbeeld dat iemand na een aantal behandelingen beduidend beter voor zichzelf opkomt of ‘beter in z’n vel zit’. Daarnaast kan reflexzonetherapie ontspanning en energie geven.

Hoe werkt Reflexzonetherapie?

Volgens de eeuwenoude leer van de reflexologie is het lichaam verdeeld in tien lengtezones die lopen van de voet naar het hoofd en van het hoofd naar de handen. Alle organen, spieren en klieren hebben op de voet een projectieveld (soms wordt overigens ook gebruik gemaakt van punten op handen en oren). Als er druk wordt uitgeoefend op een projectieveld op de voet dan heeft dit effect op de hele zone die daarmee in verband staat. Op deze manier is het mogelijk om op een relatief klein oppervlak invloed uit te oefenen op een groot geheel.

Door middel van het toepassen van speciale massagetechnieken op de zones oefent de therapeute invloed uit op de lichaamsdelen die met die zones in verbinding staan. Hierdoor komen afvalstoffen eerder vrij en vindt er een betere doorbloeding plaats. Het natuurlijk evenwicht wordt zo hersteld, waardoor klachten veelal vanzelf verdwijnen of verminderen.

 

 Yanty - Praktijk voor Reflexologie, telefoon 06 46 35 22 46, info@yanty.nl